OpeningstijdenMa - Vr 8.00 - 18.00 Bel ons: 06 15 69 09 99

Home

activiteiten-msh

Procesbeschrijving asbestverwijdering

Het saneren van asbest heeft diverse aandachtspunten. Hoe behoort het in de praktijk te verlopen. Er zijn 3 fases te onderscheiden in het proces.

Vergunning

Voor het verwijderen van asbest moet een sloopvergunning bij de gemeente aangevraagd worden. Dit moet digitaal via www.omgevingsloket.nl, maar een particulier kan het vooralsnog ook op papier. Het formulier moet dan wel ondertekend zijn.

Voor alle bouwwerken en objecten van voor 1994 moet een asbestinventarisatieonderzoek toegevoegd worden. Dit moet vervolgens uitgevoerd zijn door een onafhankelijk hiervoor gecertificeerd bedrijf (SC540).

De sloopvergunning wordt door de gemeente beoordeeld en na goed bevinden digitaal (ondertekend en gestempeld) op het omgevingsloket worden geüpload. Waarna u het weer kunt downloaden, maar u kunt ook vragen om de vergunning naar u te mailen. Voor de aanvrager geeft de digitale vergunning het voordeel dat hij/zij dit ook digitaal kan doorzetten naar andere belanghebbenden/uitvoerenden.

Op 1 oktober 2010 is de Wabo (omgevingsvergunning) in werking getreden. Hierin staat expliciet vermeldt dat pas na de wettelijke publicatietermijn (6 weken) de vergunning ten uitvoer gebracht mag worden (in deze situatie: gesloopt mag worden). De vergunninghouder moet 5 dagen voor aanvang van de asbestsanering hiervan melding doen.

Saneren van asbest

De asbestsanering moet uitgevoerd worden door een onafhankelijk – hiervoor gecertificeerd – bedrijf (SC530).

Het bedrijf moet 2 dagen (mits zij gebruik maken van het automatisch meldingssysteem van de AI) voor aanvang van de asbestsanering melding doen bij de arbeidsinspectie en zijn certificerende instantie.

De saneerder heeft de mogelijkheid om in het systeem van de arbeidsinspectie aan te vinken om de melding door te sturen naar de gemeente. Indien hier gebruik van gemaakt wordt, hoeft de vergunninghouder niet te voldoen aan de 5 dagen termijn zoals hierboven omschreven.

Eindbeoordeling

Voordat de saneerder de gele asbestlinten mag verwijderen moet een onafhankelijk en gecertificeerd bedrijf een eindbeoordeling uitvoeren. Hier maakt hij een uitwerking van.

Veelal wordt eerst een kladversie opgemaakt en later uitgewerkt. Er zijn bedrijven die meteen op locatie een uitgewerkte versie achter laten.

Voor de vergunninghouder is het van belang om minimaal een ondertekend kopie van de kladversie ter plaatse te hebben. Dit is het bewijs dat de vervolgwerkzaamheden op een asbestvrije plek uitgevoerd worden.

De regelgeving geeft het bureau dat de eindbeoordeling uitvoert, de ruimte om de uitwerking 2 weken later ter beschikking te stellen. Dit kan leiden tot onnodige vertragingen.

Wat is asbest?

Asbest bestaat uit fijne, microscopisch kleine vezels en bezit enkele zeer praktische kenmerken, namelijk; sterk, niet brandbaar, slijtvast, isolerend en bovendien een goedkope grondstof. De stof werd 70 jaar geleden daarom vaak gebruikt in panden, schepen, voertuigen, wegen, installaties en leidingen.

msh-asbestvezels

Gezondheidsrisico’s

In vaste toestand is asbest niet schadelijk. Losse asbestvezels die ingeademd worden, zijn daarentegen schadelijk voor de gezondheid. De mate van schadelijkheid is afhankelijk van de soort en hoeveelheid asbestvezels die is ingeademd, de vezelgrootte en de tijd dat men aan asbeststof is blootgesteld. Het merendeel van de asbestziekten zijn pas na tientallen jaren merkbaar en zijn dan meestal niet of nauwelijks te genezen. Mede door bovenstaande gezondheidsrisico’s is het inzetten van asbest in de bouw sinds 1993 niet meer toegestaan. Veel gebouwen van voor 1993 bevatten echter nog wel asbest. Bij schade aan een gebouw door verbouwing, sloop of brand kunnen asbesthoudende vezels vrijkomen. Dit brengt uiteraard allerlei gevaren met zich mee.

msh-gezondheidsrisicos-asbest

Alles in huis voor een gedegen aanpak

Door de aanzienlijke gezondheidsrisico’s die asbestsaneringen met zich meebrengen is het in Nederland alleen door erkende bedrijven toegestaan om asbest te verwijderen. MSH staat garant voor een effectieve en veilige uitvoering. MSH beschikt over ruime kennis, kunde en ervaring op het gebied van asbestsanering. Daarnaast beschikt Milieu Service Holland over alle certificaten, waaronder het SC-530 certificaat. Bij de saneringswerkzaamheden worden bijzondere verplichte machines ingezet. Bij al onze werkzaamheden zijn veiligheid, milieu en duurzaamheid onze belangrijkste prioriteiten.

msh-alles-in-huis-tegen-asbest


Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
09:00 uur – 17:00 uur

Certificaten